van Thoor, M.-T. (2023). Utrecht bouwt 1945-1975 | Post 65 - Een turbulente tijd | Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980. Bulletin KNOB, 122(4), 104–107. https://doi.org/10.48003/knob.122.2023.4.813