de Winter, J.-W. (2016). Gehavende steden. De krimp van middeleeuwse havensteden in Zeeland van de zestiende tot en met de negentiende eeuw. Bulletin KNOB, 115(4), 176-191. https://doi.org/10.7480/knob.115.2016.4.1968