van der Zweep, J. (2016). Haagse groei versus Leidse krimp. Een vergelijking van de ruimtelijke ontwikkelingen in twee Hollandse steden tussen 1700 en 1870. Bulletin KNOB, 115(4), 212–229. https://doi.org/10.7480/knob.115.2016.4.1719