Walda, M. (2016). ’Daar het amoveren van gebouwen in deze dagen zo algemeen is’. Het stedelijk beleid inzake krimp in Hoorn en Enkhuizen in de lange achttiende eeuw. Bulletin KNOB, 115(4), 192–211. https://doi.org/10.7480/knob.115.2016.4.1718