de Vries, Dirk J. 2016. “Uit De Schaduw Van Hendrick De Keyser. Gerrit Lambertsen Van Cuilenborch (1597-1657), Beeldhouwer En Bouwmeester”. Bulletin KNOB 115 (2):57-79. https://doi.org/10.7480/knob.115.2016.2.1408.