Lavies, Daan. 2019. “The Life and Work of Thomas Karsten”. Bulletin KNOB 118 (2):48-49. https://doi.org/10.7480/knob.118.2019.2.3853.