Kieft, Ghislain. 2014. “De Medusa in De Aegis Van Hendrick De Keyser. Vorm En Functie Van Een Ornament Op Het Grafmonument Van Willem Van Oranje (1614-1623)”. Bulletin KNOB 113 (3):132-44. https://doi.org/10.7480/knob.113.2014.3.846.