Koster, Elwin. 2003. “De Zeventiende-Eeuwse Stadsuitleg Van Groningen: Over de
 Keuze Van De Vorm En De Gedachtegang Van De Ingenieur”. Bulletin KNOB 102 (4-5):163-69. https://doi.org/10.7480/knob.102.2003.4-5.303.