van Reenen, Mireille. 2005. “Daendels’ Getemperde Ambities. Een Architectuurhistorische Analyse Van Het ’Gouvernements Hotel’ in Weltevreden (het Huidige Jakarta)”. Bulletin KNOB 104 (6):198-206. https://doi.org/10.7480/knob.104.2005.6.266.