Meischke, Ruud, en Henk J. Zantkuijl. 2006. “Een Tekenboekje Uit 1812 En 19de-Eeuwse Huisplattegronden”. Bulletin KNOB 105 (1-2):15-22. https://doi.org/10.7480/knob.105.2006.1-2.189.