Bognár, A.-V. (2016) “‘Also zult gijlieden dat maken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650”, Bulletin KNOB, 115(2), pp. 100-102. doi: 10.7480/knob.115.2016.2.1410.