Van Doesburg, P. (2017) “Steenhouwersmerken opnieuw beschouwd: Steenhouwers en fabrieksrekeningen van de Dom in Utrecht”, Bulletin KNOB, 116(4), pp. 161–183. doi: 10.7480/knob.116.2017.4.1893.