Bobbink, I. en Pouderoijen, M. (2017) “De ruggengraat van het laagland. De boezem als schakel in de cultuurhistorische samenhang van het veengebied”, Bulletin KNOB, 116(3), pp. 123–138. doi: 10.7480/knob.116.2017.3.1849.