Berkhout, L. (2017) “Jan van der Groen, hovenier van de Prins van Oranje. Nieuwe archiefgegevens over zijn leven”, Bulletin KNOB, 116(2), pp. 67–77. doi: 10.7480/knob.116.2017.2.1827.