van den Bulk, L. (2018) “Zoektocht naar een restauratievisie. Honderd jaar restaureren door Vereniging Hendrick de Keyser”, Bulletin KNOB, 117(3), pp. 147–166. doi: 10.7480/knob.117.2018.3.2611.