Smit, E. (2018) “Het verhaal van een andere tekenwijze. De structuralistische architectuurtekening in Het Speelhuis van Piet Blom”, Bulletin KNOB, 117(2), pp. 80–103. doi: 10.7480/knob.117.2018.2.2453.