Groeneveld, I. (2012) “What’s in a name? Nieuw licht op Moulins hofstede, de vroegste aanleg van buitenplaats Elswout te Overveen”, Bulletin KNOB, 111(2), pp. 111–125. doi: 10.7480/knob.111.2012.2.96.