Elsing, T. M. (1989) “Cultureel Erfgoed en Ontwikkelingssamenwerking. Documentatie, conservering en restauratie van monumenten in Afrika”, Bulletin KNOB, 88(3), pp. 2–4. doi: 10.7480/knob.88.1989.3.596.