Taverne, E. (1989) “Het stedebouwkundig monument”, Bulletin KNOB, 88(3), pp. 17–21. doi: 10.7480/knob.88.1989.3.558.