Peeters, J. en Fleurbaay, E. (1989) “16de- en 17de-eeuwse topografische voorstellingen en het standpunt van de kunstenaar”, Bulletin KNOB, 88(5), pp. 30–41. doi: 10.7480/knob.88.1989.5.574.