Dijkstra, T. (1990) “Historische continuïteit en stadsontwikkeling (bijdragen aan de KNOB-studiedag ’Holland op zijn hoogst’): Op de hoogte langs het IJ”, Bulletin KNOB, 89(6), pp. 16–17. doi: 10.7480/knob.89.1990.6.536.