Smook, R. A. (1990) “Historische continuïteit en stadsontwikkeling (bijdragen aan de KNOB-studiedag ’Holland op zijn hoogst’): Megalomanie van de kleinburgerlijkheid of losbandig conceptueel denken in de Nederlandse stedebouw”, Bulletin KNOB, 89(6), pp. 17–18. doi: 10.7480/knob.89.1990.6.537.