Michels, J. (1991) “De idee-fixe van ’oude’ luister: het Vijf Kerken Restauratieplan voltooid”, Bulletin KNOB, 90(4), pp. 117–131. doi: 10.7480/knob.90.1991.4.541.