van Dijk, S. (1993) “‘Europeesche woningtoestanden’; Volkswoningbouw op Curaçao in beleid en praktijk”, Bulletin KNOB, 92(1-2), pp. 30–31. doi: 10.7480/knob.92.1993.1-2.504.