Rutte, R. en Vannieuwenhuyze, B. (2014) “Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting”, Bulletin KNOB, 113(3), pp. 113–131. doi: 10.7480/knob.113.2014.3.830.