Hoppenbrouwers, R. (2000) “De Stichting Restauratie Atelier Limburg. Conservering, restauratie, onderzoek en restauratie-opleiding”, Bulletin KNOB, 99(5), pp. 157–165. doi: 10.7480/knob.99.2000.5.380.