Weyts, J. (2003) “De restauratie van het Huis Henegouwen,
 Fortuinstraat 14 te Bergen op Zoom”, Bulletin KNOB, 102(6), pp. 201–206. doi: 10.7480/knob.102.2003.6.306.