van Reenen, M. (2005) “Daendels’ getemperde ambities. Een architectuurhistorische analyse van het ’Gouvernements Hotel’ in Weltevreden (het huidige Jakarta)”, Bulletin KNOB, 104(6), pp. 198–206. doi: 10.7480/knob.104.2005.6.266.