van Lent, I. (2020) “‘Want de grond behoort ons allen toe’ : Leven en werk van stedenbouwkundig architecte Lotte Stam-Beese”, Bulletin KNOB, 119(3), pp. 54-56. doi: 10.7480/knob.119.2020.3.694.