Burgers, I. (2021) “Schiphol: Grensverleggend luchthavenontwerp 1967-1975”, Bulletin KNOB, 120(1), pp. 40–41. doi: 10.48003/knob.120.2021.1.711.