van de Pol, H. . (2021) “De stadsmuren van Amersfoort: Ontwikkeling en herontwikkeling door de tijd”, Bulletin KNOB, 120(3). doi: 10.48003/knob.120.2021.3.724.