Renes, H. (2021) “Buitenplaatsenlandschappen in Nederland: ‘Gansche streken des lands waren bedekt met buitenhuizen’”, Bulletin KNOB, 120(4), pp. 4-23. doi: 10.48003/knob.120.2021.4.728.