Rutte, R. en van Mil, Y. (2022) “Stedenpatronen rondom de Noordzee van de dertiende tot en met de eenentwintigste eeuw”, Bulletin KNOB, 121(3), pp. 22–41. doi: 10.48003/knob.121.2022.3.758.