Rots, S. (2022) “Architect Jan Sterenberg en het wonen in de jaren ’70: Groeikernen en woonmilieus”, Bulletin KNOB, 121(3), pp. 61–63. doi: 10.48003/knob.121.2022.3.762.