van Gend, M. (2022) “Opstand in architectenland: De restauratie van de Grafelijke Zalen en de strijd over de monumentenzorg”, Bulletin KNOB, 121(4), pp. 33–46. doi: 10.48003/knob.121.2022.4.767.