van Tussenbroek, G. (2015) “‘De droechste waegescotten, die ghij weet te becomen’: De gedifferentieerde houtmarkt voor 1800 en de wisselwerking tussen aanbod, vraag en toepassing”, Bulletin KNOB, 114(3), pp. 170–185. doi: 10.7480/knob.114.2015.3.1008.