Meurs, P. (2022) “Grootschalig bouwen in een historische context: De lange weg naar nieuwbouw voor de Tweede Kamer”, Bulletin KNOB, 121(4), pp. 90–104. doi: 10.48003/knob.121.2022.4.771.