van Tussenbroek, G. (2023) “De eeuw van de grote reparaties: Funderingsherstel en andere constructieve ingrepen in Amsterdam in de vroegmoderne tijd”, Bulletin KNOB, 122(1), pp. 1–19. doi: 10.48003/knob.122.2023.1.775.