van Thoor, M.-T. (2023) “Utrecht bouwt 1945-1975 | Post 65 - Een turbulente tijd | Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980”, Bulletin KNOB, 122(4), pp. 104–107. doi: 10.48003/knob.122.2023.4.813.