van der Zweep, J. (2016) “Haagse groei versus Leidse krimp. Een vergelijking van de ruimtelijke ontwikkelingen in twee Hollandse steden tussen 1700 en 1870”, Bulletin KNOB, 115(4), pp. 212–229. doi: 10.7480/knob.115.2016.4.1719.