van Tussenbroek, G. (2016) “Functie en indeling van het Amsterdamse woonhuis aan de hand van een aantal zestiende-eeuwse boedelinventarissen”, Bulletin KNOB, 115(3), pp. 113-131. doi: 10.7480/knob.115.2016.3.1402.