[1]
D. J. de Vries, “Uit de schaduw van Hendrick de Keyser. Gerrit Lambertsen van Cuilenborch (1597-1657), beeldhouwer en bouwmeester”, KNOB, vol. 115, nr. 2, pp. 57–79, jun. 2016.