[1]
S. van Dijk, “‘Europeesche woningtoestanden’; Volkswoningbouw op Curaçao in beleid en praktijk”, KNOB, vol. 92, nr. 1-2, pp. 30–31, mrt. 1993.