[1]
R. Rutte en B. Vannieuwenhuyze, “Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting”, KNOB, vol. 113, nr. 3, pp. 113–131, sep. 2014.