[1]
M. van Reenen, “Daendels’ getemperde ambities. Een architectuurhistorische analyse van het ’Gouvernements Hotel’ in Weltevreden (het huidige Jakarta)”, KNOB, vol. 104, nr. 6, pp. 198–206, dec. 2005.