de Vries, D. J. “Uit De Schaduw Van Hendrick De Keyser. Gerrit Lambertsen Van Cuilenborch (1597-1657), Beeldhouwer En Bouwmeester”. Bulletin KNOB, vol. 115, nr. 2, juni 2016, pp. 57-79, doi:10.7480/knob.115.2016.2.1408.