Taverne, E. “Het Stedebouwkundig Monument”. Bulletin KNOB, vol. 88, nr. 3, juni 1989, pp. 17-21, doi:10.7480/knob.88.1989.3.558.