van Reenen, M. “Daendels’ Getemperde Ambities. Een Architectuurhistorische Analyse Van Het ’Gouvernements Hotel’ in Weltevreden (het Huidige Jakarta)”. Bulletin KNOB, vol. 104, nr. 6, december 2005, pp. 198-06, doi:10.7480/knob.104.2005.6.266.