de Vries, Dirk J. “Uit De Schaduw Van Hendrick De Keyser. Gerrit Lambertsen Van Cuilenborch (1597-1657), Beeldhouwer En Bouwmeester”. Bulletin KNOB 115, no. 2 (juni 1, 2016): 57–79. Geraadpleegd juli 23, 2024. https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/102.