van Dijk, Saskia. “‘Europeesche woningtoestanden’; Volkswoningbouw Op Curaçao in Beleid En Praktijk”. Bulletin KNOB 92, no. 1-2 (maart 1, 1993): 30–31. Geraadpleegd juni 13, 2024. https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/vanDijk30.